News

News

News & Event Tofc

คณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทฟูรูคาวาอิเล็กทริคจำกัดเข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัทไทยไฟเบอร์ออพติคส์จำกัด - ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานบริษัทไทยไฟเบอร์ออพติคส์จำกัดมีความยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทฟูรูคาวาอิเล็กทริคจำกัดเข้าเยี่ยมชมโรงงาน