WHY CHOOSE US

Nothing travels faster than light, optical fiber is the ultimate transmission medium for today’s complex communications networks. 

Demand for bandwidth increments, rapid transmission speeds, and expanded capacity have made fiber the prime solution for a wide range of transmission needs.

OUR PRODUCTS

NEWS

...

เนื่องจากในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่สุ่มเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้ประสานงานไปยังสำนักงานประกันสังคมสมุทรปราการเพื่อขอให้เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้กับผู้บริหาร

กิจกรรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้กับผู้บริหารและพนักงาน (ครบ100%)

...

เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา แผนกทรัพยากรมนุษย์ฯร่วมกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานในหัวข้อการยื่นแบบภาษีเงินได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต

อบรมให้ความรู้การยื่นแบบภาษีเงินได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต

...

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานบริษัทไทยไฟเบอร์ออพติคส์จำกัดมีความยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทฟูรูคาวาอิเล็กทริคจำกัดเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทฟูรูคาวาอิเล็กทริคจำกัดเข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัทไทยไฟเบอร์ออพติคส์จำกัด - ตุลาคม 2562